Second Hand Effect

Yhdistetään voimat ympäristön puolesta

Joka päivä miljoonat ihmiset ympäri maailman myyvät ja ostavat käytettyjä tavaroita Schibstedin kauppapaikoissa. Käytetyn tavaran kauppa eli vertaiskauppa mahdollistaa hyvien löytöjen tekemisen, mutta se auttaa myös pienentämään hiilijalanjälkeä. Tavaroiden kierrättäminen kielii huolenpidosta ympäristöämme ja yhteistä tulevaisuuttamme kohtaan. Me Schibstedillä kutsumme tätä kierrätysvaikutusta termillä Second Hand Effect.

Muutimme käyttäjiemme kaupankäynnin ympäristöhyödyt numeroiksi käymällä lävitse Schibstedin kahdeksasta kauppapaikasta kerättyjä tietoja. Tutkimuksessa mukana ovat sivustot Vibbo Espanjasta, Leboncoin Ranskasta, Subito Italiasta, Jófogás Unkarista, Blocket Ruotsista, Finn Norjasta, Tori Suomesta ja Avito Marokosta. Näillä verkkosivuilla vierailee kuukausittain yhteensä yli 60 miljoonaa käyttäjää.

Second Hand Effect

Tulokset olivat hämmästyttäviä: käytetyn tavaran kaupan vaikutus päästöihin vuonna 2016 oli hiilidioksidiksi muutettuna jopa 16,3 miljoonaa tonnia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että käyttäjämme näissä kahdeksassa maassa säästävät potentiaalisesti näin paljon hiilidioksidia vuodessa. Seuraavassa taulukossa vielä tarkemmin säästämämme hiilidioksidipäästöt kahdeksassa eri maassa.

Kuinka paljon on 16,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia?

Määrä vastaa 1 400 matkaa maailman ympäri Airbus 380 -lentokoneella tai sitä, että koko Pariisin liikenne seisoisi paikoillaan lähes kuusi vuotta. Se on siis valtava määrä kasvihuonekaasuja.

Second Hand Effect on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkiä numeroita. Monille se on yhteiskunnallinen liike ja elämäntapa, jonka avulla voi myös tavata uusia ihmisiä ja olla osa merkityksellistä yhteisöä. Se on yksilöllinen valinta elää ja kuluttaa ympäristöystävällisemmin.

Oli syy käytetyn tavaran valintaan sitten elämäntyyli, rahan säästäminen, intohimo vintage-tuotteisiin tai ympäristöystävällisyys, vaikutus on sama. Tavaroiden uudelleen käyttäminen pienentää hiilijalanjälkeä. Käytetyn tavaran kauppa on teko, jolla todella on vaikutusta, ja siitä Schibstedin Second Hand Effect -hankkeessa on kyse. Schibstedin kauppapaikkojen yhteisiin tuloksiin voit tutustua täällä.

Ympäristö on kuuma puheenaihe kaikkialla. Monien maiden hallitukset pohtivat, miten yhteiskuntia ja elämäntapoja voitaisiin muuttaa ympäristöystävällisemmiksi. Pidemmällä tähtäimellä näin täytyy tapahtua. Suomessa hallitus on nostanut kiertotalouden agendalleen ja ottanut mukaan ohjelmia, joiden tavoitteena on ”nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisuiden edelläkävijäksi.”. Suomi on myös laatinut Sitran johdolla maailman ensimmäisen kansallisen kiertotalouden tiekartan, mikä on saanut suurta näkyvyyttä EU-komissiossa. Myös esimerkiksi Ruotsin hallitus on käynnistänyt tutkimuksen kiertotaloudesta, jonka yhtenä kohtana on tavaroiden uudelleenkäyttö.

Olemme Schibstedissä ylpeitä siitä, että pääliiketoimintamme rakentaa tulevaisuuden kestävää kehitystä. Jos haluat tietää lisää Schibstedin vastuullisesta liiketoiminnasta, käy vierailemassa sivuillamme: ”How we care”. Mutta, mikä tärkeintä, merkittävimmässä roolissa Second Hand Effect -vaikutuksen luomisessa olemme me kaikki kuluttajat, jotka ostamme ja myymme käytettyä tavaraa. Näin autamme myös ympäristöämme.

Torin tulokset:
Säästämme 0,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä

Torin sivustolla käy kuukausittain yli 2,1 miljoonaa uniikkia kävijää ostamassa ja myymässä käytettyä tavaraa. Ostamalla Torista nämä ihmiset ovat mahdollisesti säästäneet yhteensä 0,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuonna 2016. Kyseinen CO2-säästö on sama kuin jos koko Helsingin liikenne pysähtyisi kolmeksi kuukaudeksi. Ympäristön suojeleminen motivoi ihmisiä myymään ja ostamaan käytettyä tavaraa ja Second Hand Effect -vaikutus todella pienentää hiilijalanjälkeä.

On useita syitä, miksi ihmiset myyvät ja ostavat käytettyä tavaraa verkossa. Ensisijaisesti halutaan tehdä hyvät kaupat.

Syynä voi myös olla ilmastonmuutos. Yhä useammat ovat tietoisia ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristöön, ja se kannustaa ihmisiä tekemään kauppaa verkon käytetyn tavaran kauppapaikoissa. Oli syy sitten mikä tahansa, Torissa tehtävä kauppa edistää tärkeää asiaa: maapallon pelastamista tulevaisuuden sukupolville.

Seuraavassa taulukossa on esitelty Second Hand Effectin vaikutus hiilidioksidipäästöihin Suomessa. Laskelma tehtiin yhteistyössä IVL Ruotsin ympäristötutkimuslaitoksen kanssa.

Puhumme Second Hand Effectissä hiilidioksidista, koska se on tärkein kasvihuonekaasu. Hiilidioksidia muodostuu palamisreaktiossa sekä ihmisten ja eläinten hengityksestä. Jatkuva luonnonvarojen käyttö aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mikä puolestaan edistää kasvihuoneilmiötä ja siten ilmaston lämpenemistä.

Ilmaston lämpeneminen muuttaa luontoa ja vaikuttaa ihmisten elämään. Maailmassa tapahtuu yhä enemmän luonnonkatastrofeja, vesi vähenee ja sadot pienenevät. Ilmaston lämpenemisen estämiseksi hiilidioksidipäästöjen määrää täytyy vähentää.

Pienimmilläkin asioilla on vaikutusta. Yksi hyvä tapa pienentää hiilijalanjälkiä on ostaa käytettyä tavaraa.

Muiden Second Hand Effect -hankkeessa mukana olleiden Schibstedin kauppapaikkojen tuloksiin voit tutustua täällä.

 

Tutkimuksen taustat

Kauppapaikkojemme kautta käytävän vertaiskaupan ympäristöhyötyjen laskeminen on haastavaa. Tutkimuksen tieteellisen luotettavuuden varmistaminen on ollut projektissa erittäin tärkeää. Tämän vuoksi Schibsted kääntyi IVL, Ruotsin ympäristötutkimuslaitoksen, puoleen kehittääkseen tutkimukselle siinä käytetyn metodin, ja varmistaakseen että se oli paras mahdollinen kauppapaikkojen ympäristövaikutusten tutkimiseen käytettävä metodi.

IVL käytti tutkimuksessaan Torin tuotteiden myyntilukuja ja eri käyttäjätutkimusten tuloksia. Lisäksi tietoa kerättiin yrityksen toimiston ja palvelinhuoneiden energiankulutuksesta. Selvityksen tulosten laskumetodi perustuu oletukseen, että jokainen sivustolla myyty tuote korvaa uuden vastaavan tuotteen tuotanto- ja hävityksestä aiheutuvat päästöt. Analysoimalla sivustolla myytyjä tuotteita IVL keräsi ilmastotietoa, joka sitten muunnettiin hiilidioksidiekvivalenttikiloiksi.

Autokategoria säästi eniten hiilidioksidipäästöissä, jopa 93,091 tonnia. Lukuun vaikuttaa autojen tuotannon vaatima energian määrä. Koska autot ovat monimutkaisia tuotteita, hiilidioksidisäästöjen laskemisessa on huomioitu useita tekijöitä, jotka on selitetty tarkemmin tulosraportissa.

On selvää, että tämän tyyppisessä laskennassa on jouduttu tekemään kuitenkin erilaisia oletuksia. Laskentatavan monimutkaisuuden ja haastavuuden vuoksi läpinäkyvyys on meille tärkeää ja olemmekin avanneet laskentatapaa tarkemmin tulosraportissa.

Puhumme “potentiaalisesta vaikutuksesta”, koska tutkimus ilmaisee parasta mahdollista tilannetta (best case scenario) ja perustuu kysymykseen:

Kuinka paljon saasteita on mahdollista säästää vuosittain käytetyn tavaran kaupalla, jos käytetty tavara korvaa uuden tuotteen tuotannon?

Lue lisää laskentatavasta tulosraportista!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!