Tori.fi on Suomen vilkkain C2C-kauppapaikka ja kasvussa koko ajan.

Tutkimus kertoo, mikä saa suomalaiset vertaiskauppaamaan

60 prosentille yli 40-vuotiaista ympäristöystävällisyys ei ole motivaattori

Ekologisuus on ponnin vertauskauppaan vain harvahkolle suomalaiselle. Yli 40-vuotiaista peräti 62 prosenttia ei mainitse ekologisuutta motivaattorikseen. Alle 40-vuotiaistakin joka neljäs käy vertaiskauppaa muista kuin ympäristösyistä. Huomionarvoista on sekin, että alle 40-vuotiaiden joukossa 75 prosentille ympäristöystävällisyys on yksi ponnin vertaiskauppaan riippumatta kunkin yksilöllisistä muista pontimista. Ympäristöystävällisyyden painottaminen siis leikkaa läpi nuoremman ikäpolven. Tiedot ovat peräisin Aalto-yliopistolle tehdystä pro gradu -tutkimuksesta. Tutkimuksen kyselyosa toteutettiin Torin verkkosivustolla. Samalla selvisi, että vertaiskauppa helpottaa ilmastoahdistusta.

Ympäristöystävällisyys ei ole erityinen liikkeelle paneva voima, kun suomalainen myy tai ostaa käytettyä tavaraa. Yli 40-vuotiaista suomalaisista peräti 62 prosenttia ei mainitse ekologisuutta vertaiskaupan motivaattorikseen. Alle 40-vuotiaista puolestaan joka neljäs käy vertaiskauppaa muista kuin ympäristösyistä.

– Tieto on yllättävä, sillä päästösäästöt ovat kuitenkin erittäin merkittävä vetaiskaupan etu. Eroavaisuus sukupolvien välillä on kyllä iso. Tällä vuosituhannella koko aikuisuutensa eläneiden asennemaailman on selvästi ympäristöystävällisempi kuin heidän vanhempiensa, Suomen suurimman kauppapaikan Torin markkinointipäällikkö Laura Kuusela sanoo ja jatkaa:

– Huomionarvoista on sekin, että alle 40-vuotiaiden joukossa 75 prosentille ympäristöystävällisyys on yksi ponnin vertaiskauppaan riippumatta kunkin yksilöllisistä muista pontimista. Luonnollisesti kullakin meistä on useita eri syitä harrastaa esimerkiksi vertauskauppaa. Mutta ympäristöystävällisyyden painottaminen siis leikkaa läpi tuon nuoremman ikäpolven. Varttuneemmassa ikäpolvessa ekologian vuoksi vertaiskauppaa käyviä yhdistävät muutkin motivaatiotekijät.

Tiedot ovat peräisin Aalto-yliopistolle tehdystä pro gradu -tutkimuksesta. Tutkimuksen teki Riikka Lahti. Tori toimi projektissa yhteistyökumppanina. Koska tutkimuskohde ovat nimenomaan vertaiskauppaa harrastavat suomalaiset, kysely lähetettiin yli 100 000 aktiiviselle torittajalle. Vastaajia oli 4565 ja otos vastaa demografialtaan Suomen väestöä. Naisia oli 61 prosenttia, miehiä 39 prosenttia.

Vertaiskauppa helpottaa ilmastoahdistusta

Suomessa on viime aikoina nostettu julkisessa keskustelussa esiin etenkin nuorten kokemaa ilmastoahdistusta. Termi tarkoittaa ilmastokriisin tiedostamisen aiheuttamaa huolta ja stressiä. Pro gradu -tutkimus kertoo, että alle 40-vuotiaista vertaiskauppa-aktiiveista valtaosa ostaa ja myy käytettyä tavaraa juuri ilmastoahdistuksen helpottamiseksi.

– Ihmisillä on halu vaikuttaa. Vertaiskauppa onkin hauska ja silti tehokas tapa vaikuttaa. Kuluttaa fiksusti. Esimerkiksi tekstiilit, jotka ovat Torin toiseksi suurin kategoria, saastuttavat maapalloa teollisuuden alana tutkitusti enemmän kuin vaikkapa lentoliikenne yhteensä, Kuusela kertoo.

– Vertaiskauppa on kiertotalouden hauska puoli. Toki se näkyy niinkin, että tuoreen pro gradun mukaan alle 40-vuotiaat vertaiskauppa-aktiivit ovat keskimääräistä taipuvaisempia ostamaan impulsiivisesti, koska heillä on luottoa, että ostokset voi myydä helposti eteenpäin Torissa, Kuusela toteaa.

Kyselyyn vastaajat valitsivat itseään vertaiskauppaan motivoivat tekijät kuudesta arvosta. Niitä olivat viihdyttävyys ja hyödyllisyys, ympäristöystävällisyys ja säästäväisyys, jatkuvuus, luotettavuus, yhteistyö ja ajan säästäminen sekä pelkkä yhteistyö.

Kynnys madaltuu ikäpolvien nuorentuessa

Ylipäätään tutkimus kertoo, että keski-ikäisiä nuoremmat kokevat itsensä teknologisesti kyvykkäiksi ja pitävät itsensä ilmaisemisesta verkkoympäristössä. Siksi heidän henkinen kynnyksensä nykyään paljolti verkossa käytävään vertaiskauppaan on merkittävästi matalampi kuin vanhemmilla ikäpolvilla.

– Kyselyä tehdessä huomasin kyllä senkin, että nuoremmat vastaavat verkkokyselyihin huomattavasti haluttomammin kuin vanhemmat. Sekin varmaankin kertoo verkkoympäristön tuttuudesta; kyselyihin – ja niiden sivuuttamiseen – on totuttu, tutkimuksen tekijä Riikka Lahti miettii.

– Haluan ehdottomasti kiittää Toria yhteistyöstä. Suomen suurin kauppapaikka oli luonnollisesti paras alusta tämän tutkimuksen käytännön toteutukselle. Torissa vierailee kuukausittain 2,4 miljoonaa eri kävijää, mikä on niin valtava massa, ettei vastaavaa oikeastaan ole Suomessa. Mikä on tietysti vertaiskaupalle mahtavaa, Lahti päättää.

Lisätietoja:

Laura Kuusela
Tori, markkinointipäällikkö

Riikka Lahti
Pro gradu -tutkija